Loading…

PROVOZNÍ ŘÁD

 1. Zákaz kouření v celém objektu – kuřáci prosím choďte až za roh, ne přímo před vstup do
  baráku.
 2. Zákaz konzumace návykových látek.
 3. Zákaz konzumace alkoholických nápojů v přítomnosti osob mladších 18 let.
 4. Zákaz manipulace s otevřeným ohněm.
 5. Klubovna a přilehlé okolí slouží vám, stejně jako jiným lidem, mějte to prosím na paměti
  při jeho užívání.
 6. Po 22. hodině dodržujte noční klid.
 7. Jídlo a pití konzumujte pouze v prostorách bez koberce.
 8. Na kobercovou část vstupujte pouze v přezuvkách nebo v ponožkách.
 9. Na žádná topidla nic nepokládejte a ani na nich nic nesušte.
 10. Nepokládejte mokré oblečení na dřevěné židle. Zničíte tak židle a obarvíte si oblečení.
 11. Nábytek (skříně, policové systémy) nám prosím nepřemisťujte bez předchozí domluvy.
 12. Vybavení klubovny ničím neolepujte a nepopisujte.
 13. Chcete-li využít nějaké speciální služby navíc (projektor, půjčení koloběžek, využití
  kostymérny, využití koupelny atp.), je nutné se se správcem klubovny dohodnout
  předem, aby mohlo dojít k dohodě o jejich případném zajištění.
 14. Během užívání Neobyčejné klubovny se snažte udržovat přiměřený pořádek a čistotu.
 15. Používejte koše na tříděný odpad.
 16. Při pobytu v Neobyčejné klubovně je nutno:
  1. Dodržovat provozní řád Neobyčejné klubovny.
  2. Zajistiti bezpečnost objektu a jeho vybavení.
  3. Zajistiti bezpečnost provozu klubovny.
  4. Dodržovat pravidla pro správné používání vybavení klubovny.
  5. Dodržovat pravidla pro hospodárné využívání el. energie, vody a plynu.
  6. Dodržování protipožárního opatření.
  7. Dodržování slušnosti a alespoň průměrné inteligence vůči okolí.

Operating rules

 1. Smoking is forbidden in the whole area of NK. For smokers: Do not smoke right in
  front of the main entrance, please go around the corner of the street and smoke
  there.
 2. It is forbidden to use addictive substances.
 3. It is forbidden to consume alcoholic drinks, if younger than eighteen years old are
  present at the any event. It is in common with the philosophy of the operator of NK
  (group working with children and young people).
 4. It is forbidden to manipulate with open fire.
 5. NK and its surroundings are here not only for you, but also for the other
  visitors, so keep this in mind when you are using it. We still believe in the
  common sense. Yeah, seriously.
 6. Night calm is valid after 22:00 (keep neighbours sleep, than it’s not necessary to call
  the police)
 7. You have to eat or drink on places without a carpet.
 8. You have to take off your shoes, before you step on the carpet. You can use slippers
  if you want.
 9. It is forbidden to leave anything on the heating, even when it’s cold.
 10. Do not put wet clothes on wooden chairs. It will damage the chairs and you
  clothes will be coloured from the chairs.
 11. Do not move with any furniture like cupboards, cabinets, shelves… Chairs, tables etc.
  are OK.
 12. Do not put stickers or write on any equipment in NK. Use the notice-board for your
  posts.
 13. Keep the adequate cleanness during your stay. You should tidy up continuously.
 14. Sort the waste and use proper basket for each type of trash. Love nature.
 15. When you stay in the club, you must:
  o Follow operating rules of NK.
  o Ensure safety of the place and its equipment.
  o Ensure safety operation of NK.
  o Use the equipment of NK according to the rules for right usage.
  o Keep in mind economical (and ecological) usage of water, electricity and gas.
  o Follow fire regulations.
  o Keep in mind common decency to the others.