AKCE

DLOUHODOBÉ PROJEKTY

BUDOUCÍ AKCE

PROBĚHLÉ AKCE

Neobyčejná klubovna je prostor otevřený širokému spektru akcí. Občasně pořádá v Neobyčejné klubovně akce provozovatel (oddíl Poutníci), ale záměrem je nabídnout prostory širokému okolí. Chceme poskytnout možnost uspořádat v prostorách různé akce, které mají společenský a komunitní přesah. Cílem je lidově řečeno „vytáhnout lidi z bytů, pomoci jim dostat se z osamocení a nabídnout jim smysluplné využití volného času“. Zároveň pak chceme aktivizovat organizátory akcí tím, že jim nabízíme dostupné a kvalitní zázemí.

Jedná se o místo, které má probouzet touhu uspořádat akci bez vynaložení vysokých finančních prostředků a restrikcí.

Jako provozovatelé volíme osobní, přátelskou, formu komunikace, podporujeme občanskou angažovanost vznikající v srdci a proudící dál. Jsme rádi, že Vršovice díky nám mohou ožívat.