O NÁS

BUDOUCÍ AKCE

PROBĚHLÉ AKCE

DLOUHODOBÉ PROJEKTY

Vize

Neobyčejná klubovna je prostorem, který je otevřen širokému spektru akcí, jež mají ušlechtilé cíle se společenským přesahem. Je známým a kvalitním kulturně-společenským centrem na Praze 10, které mísí kulturu se vzděláním a zábavou.

Poslání

Chceme vždy poskytovat příjemné multifunkční zázemí v perfektním stavu pro rozmanité akce pro nadšené a spokojené účastníky i pořadatele programů. Ke všem máme osobní přístup a jednáme na respektující a uctivé rovině. Přijímáme rozmanitost jako neodmyslitelnou součást naší činnosti. Pozitivně přispíváme našim komunitám jakožto i okolí Neobyčejné klubovny. Připouštíme si, že ziskovost není primárním cílem, avšak víme, že finance jsou důležité pro dlouhodobé udržení chodu Neobyčejné klubovny.

Co je to Neobyčejná klubovna