PROVOZNÍ ŘÁD

1) Zákaz kouření v celém objektu – kuřáci prosím choďte až za roh, ne přímo před vstup do baráku.
2) Zákaz konzumace návykových látek.
3) Zákaz konzumace alkoholických nápojů v přítomnosti osob mladších 18 let.
4) Zákaz manipulace s otevřeným ohněm.
5) Klubovna a přilehlé okolí slouží vám, stejně jako jiným lidem, mějte to prosím na paměti při jeho užívání.
6) Po 22. hodině dodržujte noční klid.
7) Na žádná topidla nepokládejte nic těžkého, v případě nutnosti můžete na topidlech sušit. Na topidla nesedejte.
8) Nepokládejte mokré oblečení na dřevěné židle. Zničíte tak židle a obarvíte si oblečení.
9) Nábytek (skříně, policové systémy) nám prosím nepřemisťujte bez předchozí domluvy.
10) Vybavení klubovny ničím neolepujte a nepopisujte.
11) Chcete-li využít nějaké speciální služby navíc (projektor, půjčení koloběžek, využití
kostymérny, využití koupelny atp.), je nutné se se správcem klubovny dohodnout předem, aby mohlo dojít k dohodě o jejich případném zajištění.
12) Během užívání Neobyčejné klubovny se snažte udržovat přiměřený pořádek a čistotu.
13) Používejte koše na tříděný odpad.
14) Poškození majetku/prostoru při užívání oznamte osobně či telefonicky správci objektu nebo pověřené osobě při předání Neobyčejné klubovny.

15) V kuchyňce:
o Není povoleno používat elektrické spotřebiče osobám mladších 18 let.
o Nádobí se myje pouze ve dřezu. Neumývat nádobí na záchodech a v koupelně.
o Rychlovarná konvice v nepoužívaném stavu je mimo el. nosič, ideálně vytažená ze
zásuvky.
o Hlídejte, aby plotýnky sporáku neběžely bez hrnce.

16) Po ukončení akce Neobyčejnou klubovnu zameťte a vytřete.
17) Všechno použité nádobí umyjte, utřete a ukliďte na své místo.
18) Kuchyňskou pracovní desku otřete.
19) Umyjte sporák a otřete okolní stěny kolem.
20) V kuchyni a lednici nenechávejte žádné načaté netrvanlivé potraviny. Trvanlivé zanechat můžete, nechte je na lince. U nenačatých netrvanlivých potravin se zeptejte správce nebo pověřené osoby.
21) Utřete všechny stoly.

22) Při pobytu v klubovně je nutno:
o Dodržovat provozní řád Neobyčejné klubovny.
o Zajistiti bezpečnost objektu a jeho vybavení.
o Zajistiti bezpečnost provozu klubovny.
o Dodržovat pravidla pro správné používání vybavení klubovny.
o Dodržovat pravidla pro hospodárné využívání el. energie. plynu a vody.
o Dodržování protipožárního opatření.
o Dodržování slušnosti a alespoň průměrné inteligence vůči okolí.