Workshop cyber security

Přednáška a diskuze s odborníky z firmy SentinelOne proběhla v pondělní podvečer. Účastníci se dozvěděli o mnoha nástrahách, které na nás čekají na internetu.

Poděkování za sponzorský dar

Dbáme na bezpečnost, a proto se v Neobyčejné klubovně nachází dva hasící přístroje. Děkujeme firmě Kovoslužba hasící přístroje, a.s. za to, že nás podpořila a věnovala nám sponzorský dar v podobě dvou práškových hasících přístrojů.

http://www.kovosluzba-hp.cz/