Edukační dvouplátkový koncert

13. září vystoupilo v NK talentované dechové trio JDD!

Zazněly libé tóny hoboje, fagotu, ale třeba také klarinetu, který disponuje pouze jedním plátkem. Jako bonus byla příležitost prohlédnout si zblízka anglický roh a poslechnout si nejslavnější sólo z Dvořákovy Novosvětské symfonie.